video

Retinaya Disloke GİL Çıkarımı ve Skleral Fiksasyon GİL

Daha önceden başka bir merkezde ameliyat olmuş, görmesi çok az olan hastada ilk yapılan ameliyat sonucundaki göz içi lensinin retinaya yani göz içine düştüğünü...
video

Ön Kamara Veriflex-Artiflex

Yüksek myoplarda ön kamaraya fakik göz içi lensi yerleştirmesi
video

Multifokal Reviol Göz İçi Lensi

Yakını görmek için multifokal reviol mfm 611
video

Kapak Kanseri

Üst göz kapağı kanserinde alt kapakgerfti kullanarak cerrahi  
video

Ön Kamara Artisan Toric

Yüksek astigmatlı hastada fakik gil artisan torik  
video

Afak Hastada Fakik Lens

Önceden katarakt ameliyatı olup göz içi lensi takılmamış hastaya ikinci ameliyatla göz bebeğine mercek takılması.